Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihomoravského kraje

!!!! PRACOVNÍ VERZE !!!

 

 

Upozornění:

 

Jedná se o pracovní verzi Aktualizace Plánu rozvoje a kanalizací Jihomoravského kraje.

 

 

A.1

Souhrnná zpráva

 

Souhrnná zpráva

 

 

 

Přílohy:

 

Tab. I – Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel

 

Tab. II – Vývoj počtu osob s časově omezeným pobytem

 

Seznam obcí Jihomoravského kraje – Seznam obcí Jihomoravského kraje

 

 

A.2

Popisy nadobecních systémů vodovodů a kanalizací

 

Popisy nadobecních systémů - společná část

 

Popisy nadobecních systémů - ÚC Blansko

 

Popisy nadobecních systémů - ÚC Brno-město

 

Popisy nadobecních systémů - ÚC Brno-venkov

 

Popisy nadobecních systémů - ÚC Břeclav

 

Popisy nadobecních systémů - ÚC Hodonín

 

Popisy nadobecních systémů - ÚC Vyškov

 

Popisy nadobecních systémů - ÚC Znojmo

 

 

A.3

Karty obcí a tabulková část

Územní celek Blansko – návrh řešení

Územní celek Brno-město – návrh řešení

Územní celek Brno-venkov – návrh řešení

Územní celek Břeclav – návrh řešení

Územní celek Hodonín – návrh řešení

Územní celek Vyškov – návrh řešení

Územní celek Znojmo – návrh řešení

 

 

B.

Grafická část

 

Vodovody

 

ÚC Blansko - Přehledná situace se zákresem vodovodů  1 : 50 000

 

ÚC Brno-město - Přehledná situace se zákresem vodovodů  1 : 25 000

 

ÚC Brno-venkov - Přehledná situace se zákresem vodovodů  1 : 50 000

 

ÚC Břeclav - Přehledná situace se zákresem vodovodů  1 : 50 000

 

ÚC Hodonín - Přehledná situace se zákresem vodovodů  1 : 50 000

 

ÚC Vyškov - Přehledná situace se zákresem vodovodů  1 : 50 000

 

ÚC Znojmo - Přehledná situace se zákresem vodovodů  1 : 50 000

 

 

 

Kanalizace

 

ÚC Blansko - Přehledná situace se zákresem kanalizací  1 : 50 000

 

ÚC Brno-město - Přehledná situace se zákresem kanalizací  1 : 25 000

 

ÚC Brno-venkov - Přehledná situace se zákresem kanalizací  1 : 50 000

 

ÚC Břeclav - Přehledná situace se zákresem kanalizací  1 : 50 000

 

ÚC Hodonín - Přehledná situace se zákresem kanalizací  1 : 50 000

 

ÚC Vyškov - Přehledná situace se zákresem kanalizací  1 : 50 000

 

ÚC Znojmo - Přehledná situace se zákresem kanalizací  1 : 50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-Aquatis

Stránky využívají  technologií firem  Microsoft Corporation a Adobe Systems Incorporated

Copyright © AQUATIS a.s., Botanická 56, 602 00 Brno