Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

Aktualizace červen 2007

Zpět na hlavní stránku

 

Textová část

Společné

A.1.2 Souhrnná zpráva

A.2.2_Popisy_nadobecních_systémů

 

 

 

 

 

Popisy vodovodů a kanalizací (karty obcí):

 

 

 

 

ÚC Brno-venkov

333

Domašov

334

Javůrek

337

Litostrov

343

Rudka

345

Říčky

 

 

 

Tabulková část

Kanalizace

Tabulky obce:

 

 

ÚC Brno-venkov

333

Domašov

334

Javůrek

337

Litostrov

343

Rudka

345

Říčky

 

 

 

(Tab. VI – Základní údaje, Tab. IX – Rekapitulace vstupních údajů,
Tab. X – Bilance odpadních vod a znečištění, Tab. XII – Technické a finanční údaje kanalizací)

 

 

Tab. XVI – Kanalizace a čištění odpadních vod (ÚC Brno-venkov)

Tab. XVI – Kanalizace a čištění odpadních vod (JM Kraj)

 

Grafická část

Kanalizace

Přehledné situační schema kanalizace  1 : 200 000

Přehledná situace se zákresem kanalizací  1 : 50 000

 

 

Stránky využívají  technologií firem  Microsoft Corporation a Adobe Systems Incorporated

Copyright © AQUATIS a.s., Botanická 56, 602 00 Brno