Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

Územní celek Hodonín

(podle obcí s rozšířenou působností Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou)

Zpět na hlavní stránku

 

Textová část

Společné

Popisy nadobecních systémů vodovodů a kanalizací

            Příloha č. 4 – Stávající ČOV

 

 

Popisy vodovodů a kanalizací v obcích (karty obcí)

 

Tabulková část

Vodovody

Tabulky jednotlivých obcí
(Tab. V – Základní údaje, Tab. VII – Bilanční údaje obcí,
Tab. XI – technické údaje a finanční prostředky vodovodu)

Tabulky skupinových vodovodů
(Tab. V – Základní údaje, Tab. VII – Bilanční údaje sk. vodovodu,
Tab. XI – Technické údaje a finanční prostředky vodovodu)

 

 

Tab. III – Přehled obyvatel připojených na vodovod

Tab. VIII – Bilance potřeb a krytí zdroji – samostatné vodovody

Tab. VIII – Bilance potřeb a krytí zdroji – skupinové vodovody

Tab. VIII – Bilance potřeb a krytí zdroji – územní celek

Tab. XIII – Časový přehled výstavby

Tab. XV – Vodovody

Tab. XVII - Přehled zdrojů nebo úpraven vody, na výstupu ze kterých nejsou zajištěny ukazatele dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v požadovaných hodnotách

 

 

Tab. XXI - Zlepšení technologických procesů k zajištění kvality pitné vody podle ukazatelů vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Tab. XXII - Zajištění používání takových postupů a materiálů, aby při úpravě vody na pitnou a při její distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody

Tab. XXIII - Rozšíření sítě vodovodů pro veřejnou potřebu nebo výstavba nových vodovodů, zejména v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě.

 

 

 

 

Kanalizace

Tabulky jednotlivých obcí
(Tab. VI – Základní údaje, Tab. IX – Rekapitulace vstupních údajů,
Tab. X – Bilance odpadních vod a znečištění, Tab. XII – Technické a finanční údaje kanalizací)

 

 

Tab. IV – Přehled obyvatel připojených na kanalizaci

Tab. XIV – Časový přehled výstavby

Tab. XVI – Kanalizace a čištění odpadních vod

 

 

Tab. XVIII - Aglomerace s ekvivalentním počtem obyvatel (EO) větším než 2000 a menším než 10 000 – zajistit vybavení sběrným systémem městských odpadních vod včetně zajištění sekundárního nebo jemu  ekvivalentního čištění odpadních vod

Tab. XIX - Aglomerace s ekvivalentním počtem obyvatel (EO) větším než 10 000 – zajistit, že vypouštěné odpadní vody budou splňovat příslušné požadavky, včetně požadavků na odstranění znečištění v ukazatelích celkový fosfor a celkový dusík

Tab. XX - Aglomerace s ekvivalentním počtem obyvatel (EO) větším než 300 a menším než 2000 – zajistit, že městské odpadní vody vstupující do sběrných systémů budou před vypuštěním přiměřeně čištěny

 

Grafická část

Vodovody

Přehledná situace se zákresem vodovodů  1 : 50 000

 

 

Kanalizace

Přehledná situace se zákresem kanalizací  1 : 50 000

 

 

logo

Stránky využívají  technologií firem  Microsoft Corporation a Adobe Systems Incorporated

Copyright © AQUATIS a.s., Botanická 56, 602 00 Brno